Kuncinya “S A B A R” .Allah pasti akan memberi jawaban doa seseorang selama ia tak tergesa-gesa. Lantas para sahabat bertanya, “fakaifaya’jal ya Rasulallah?” bagaimanakah yang tergesa-gesa itu??